Fundacja PZU Partnerem II Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich

Z radością informujemy, że Fundacja PZU jest Partnerem II Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich – nagrody dla laureatów konkursu sfinansowane będą ze środków Fundacji PZU.

Fundacja im. Stanisława Liszewskiego partnerem I Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. Dominika Połońskiego, Łódź, 26-28 marca 2021r.

Wiolonczelistki i wiolonczeliści z polskich uczelni muzycznych będą rywalizować ze sobą w I Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dominika Połońskiego w Łodzi. Przesłuchania w formie recitali złożonych z dowolnie wybranych utworów na wiolonczelę solo lub z towarzyszeniem fortepianu odbędą się w dniach 26-27 marca 2021 roku. Laureatowi głównej nagrody zostanie przyznany tytuł “Indywidualność Wiolonczelowa 2021”. Zmaganiom…
Przeczytaj więcej

II Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich

!!! ZMIANA TRYBU PRZESŁUCHAŃ !!! NOWY TERMIN ZGŁOSZEŃ: 18 KWIETNIA 2021 !!!! W związku z sytuacją trwającej pandemii organizatorzy zgodnie z punktem 15. regulaminu podjęli decyzję o przeprowadzeniu konkursu w formie online. Ocena uczestników nastąpi na podstawie nagrań video. W związku ze zmianą trybu przesłuchań zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym…
Przeczytaj więcej

Kompozytorzy Łodzi. Koncert Kameralny w Centrum Kultury UŁ

Koncerty kameralne w Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego to cykl wydarzeń mający na celu prezentację oraz popularyzację kanonu europejskiej literatury kameralnej od XVIII do XXI wieku, zarówno utworów o wyrobionym już prestiżu artystycznym jak i tych niesłusznie zapomnianych lub rzadziej wykonywanych, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów polskich, w tym także wywodzących się lub bezpośrednio związanych z…
Przeczytaj więcej

III Letnie Kursy Mistrzowskie

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w III Letnich Kursach Mistrzowskich w Bałoszycach. Z powodu aktualnej sytuacji zagrożenia wirusem SARS-COV-2 w tym roku odbędzie się tylko jeden turnus, w terminie: 15.08.2020 – 22.08.2020. Koszt czynnego uczestnictwa w kursach wynosi 1550 zł – w tej cenie uczestnik otrzymuje pięć 45-minutowych lekcji z pedagogiem prowadzącym oraz możliwość prób z…
Przeczytaj więcej

Projekt logo Olga Pasamonik Realizacja strony Mateusz Piechnat