Konkursy

Fundacja PZU Partnerem II Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich

Z radością informujemy, że Fundacja PZU jest Partnerem II Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich – nagrody dla laureatów konkursu sfinansowane będą ze środków Fundacji PZU.

Fundacja im. Stanisława Liszewskiego partnerem I Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. Dominika Połońskiego, Łódź, 26-28 marca 2021r.

Wiolonczelistki i wiolonczeliści z polskich uczelni muzycznych będą rywalizować ze sobą w I Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dominika Połońskiego w Łodzi. Przesłuchania w formie recitali złożonych z dowolnie wybranych utworów na wiolonczelę solo lub z towarzyszeniem fortepianu odbędą się w dniach 26-27 marca 2021 roku. Laureatowi głównej nagrody zostanie przyznany tytuł “Indywidualność Wiolonczelowa 2021”. Zmaganiom…
Dowiedz się więcej

II Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich

!!! ZMIANA TRYBU PRZESŁUCHAŃ !!! NOWY TERMIN ZGŁOSZEŃ: 18 KWIETNIA 2021 !!!! W związku z sytuacją trwającej pandemii organizatorzy zgodnie z punktem 15. regulaminu podjęli decyzję o przeprowadzeniu konkursu w formie online. Ocena uczestników nastąpi na podstawie nagrań video. W związku ze zmianą trybu przesłuchań zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym…
Dowiedz się więcej

Projekt logo Olga Pasamonik Realizacja strony Mateusz Piechnat