III Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich

III Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich jest przeznaczony dla uczniów polskich szkół muzycznych I i II stopnia. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 14-16 kwietnia 2023 r. w trybie jednoetapowym. W Jury konkursu zasiądą wybitni instrumentaliści – pedagodzy polskich akademii muzycznych, którzy są uznanymi autorytetami w obszarze muzyki kameralnej, a ich doświadczenie pedagogiczne obejmuje także pracę z uzdolnioną młodzieżą szkół muzycznych. Konkurs z powodu swojej otwartej programowo formuły jest wyjątkowym wydarzeniem dającym uzdolnionej artystycznie młodzieży możliwość wspólnej, zespołowej muzycznej konfrontacji na polu literatury kameralnej w zróżnicowanych składach. Uczestnicy konkursu i ich pedagodzy, przygotowując program prezentacji, będą mogli dowolnie kształtować repertuar tak, by służył on także indywidualnemu rozwojowi instrumentalnemu każdego z członków zespołu, wpływając jednocześnie na jego umiejętności i kompetencje społeczne współdziałania i odpowiedzialności za wykonanie artystyczne.

Wyniki Konkursu poznaliśmy w niedzielę 16 kwietnia. Relacja z ogłoszenia wyników dostępna na kanale YouTube Akademii Muzycznej w Łodzi: https://www.youtube.com/watch?v=jTUgIw1j1kQ

Szczegółowe informacje o Konkursie na stronie Akademii Muzycznej w Łodzi: https://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/iii-ogolnopolski-konkurs-muzyki-kameralnej-im-wilkomirskich

Projekt logo Olga Pasamonik Realizacja strony Mateusz Piechnat