IV Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, 28-30 marca 2025

IV Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich jest przeznaczony dla uczniów polskich szkół muzycznych I i II stopnia. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 28-30 marca 2025 roku w trybie jednoetapowym. W Jury konkursu zasiądą wybitni instrumentaliści – pedagodzy polskich akademii muzycznych, którzy są uznanymi autorytetami w obszarze muzyki kameralnej, a ich doświadczenie pedagogiczne obejmuje także pracę z uzdolnioną młodzieżą szkół muzycznych. Konkurs z powodu swojej otwartej programowo formuły jest wyjątkowym wydarzeniem dającym uzdolnionej artystycznie młodzieży możliwość wspólnej, zespołowej muzycznej konfrontacji na polu literatury kameralnej w zróżnicowanych składach. Uczestnicy konkursu i ich pedagodzy, przygotowując program prezentacji, będą mogli dowolnie kształtować repertuar tak, by służył on także indywidualnemu rozwojowi instrumentalnemu każdego z członków zespołu, wpływając jednocześnie na jego umiejętności i kompetencje społeczne współdziałania i odpowiedzialności za wykonanie artystyczne.

ORGANIZATORZY

Fundacja im. Stanisława Liszewskiego
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Honorowym Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Jej Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz.

ADRESACI

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. W Konkursie mogą brać udział instrumentalne zespoły kameralne od duetu do kwintetu, o dowolnym składzie (z wyłączeniem zespołów z organami i klawesynem).

GRUPY WIEKOWE

Uczestnicy Konkursu wystąpią w następujących grupach wiekowych:

grupa I – uczniowie klas I-III szkół muzycznych I stopnia
grupa II – uczniowie klas IV-VI szkół muzycznych I stopnia
grupa III – uczniowie klas VII-VIII szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-III szkół muzycznych II stopnia
grupa IV – uczniowie klas IV-VI szkół muzycznych II stopnia

W przypadku różnych przynależności do grup wiekowych członków zespołu, uczestników kwalifikuje się do grupy wiekowej zgodnej z poziomem nauczania najstarszego z członków zespołu.

REPERTUAR

grupa I: program dowolny, do 7 minut
grupa II: program dowolny, do 10 minut
grupa III: program dowolny, do 12 minut
grupa IV: program dowolny, do 15 minut

MIEJSCE I TERMIN

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 28-30 marca 2025 roku w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (ul. Gdańska 32). Konkurs jest otwarty dla publiczności.

OPŁATA

Wpisowe wynosi 100 zł od każdego członka zespołu. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji:
89 1140 2004 0000 3402 7937 9129, a potwierdzenie przelewu przesłać jako załącznik drogą elektroniczną wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, czyli wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2025 roku na adres mailowy:

Karta zgłoszeniowa i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Łodzi:

https://www.amuz.lodz.pl/index.php/pl/wydarzenia/iv-ogolnopolski-konkurs-muzyki-kameralnej-im-wilkomirskich

Projekt logo Olga Pasamonik Realizacja strony Mateusz Piechnat