Koncert inauguracyjny III Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich

Kwietniowy koncert z cyklu „Muzyka Łodzi” będzie jednocześnie inauguracją III Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich. W piątek 14 kwietnia 2023 r. w Muzeum Miasta Łodzi wystąpi Trio Gdańskie z programem, na który złożą się polskie romantyczne tria fortepianowe. Koncert poprzedzi prelekcja prof. Krzysztofa Sperskiego z Akademii Muzycznej w Gdańsku pt. Kameralistyka Kazimierza Wiłkomirskiego, margines czy ważny element jego działalności? Na wydarzenie zapraszamy do Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, godz. 17.30.

Trio Gdańskie wystąpi w składzie:

Anna Prabucka-Firlej – fortepian

Paula Preuss – skrzypce

Jan Lewandowski – wiolonczela

Program koncertu:

Fryderyk Chopin (1810–1849) – Trio g-moll op. 8

cz. I Allegro con fuoco, cz. III Adagio sostenuto

Franciszek Mirecki (1791–1862) – Trio F-dur op. 22

cz. II Andante sostenuto, cz. III Finale – Allegro vivace

Wojciech Sowiński (1805–1880) – Trio h-moll op. 76

cz. III Vivo, cz. VI Allegro non troppo

Emanuel Kania (1827– 1887) – Trio g-moll

cz. IV Finale – Allegro con fuoco


Krzysztof Sperski urodził się 11 VI 1942 roku w Krakowie. Dyplom ukończenia PWSM w Gdańsku z tytułem magistra sztuki uzyskał w 1969 roku w klasie wiolonczeli prof. Romana Sucheckiego. Tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymał z rąk Prezydenta Lecha Wałęsy w 1993 roku.

Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1963 roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Kwidzynie, a od 1966 pracuje nieprzerwanie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej St. Podst. i Lic. w Gdańsku, w latach 1972–2016 w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Przez kilka kadencji pełnił funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Instrumentalnego, prorektora, kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych oraz kierownika Studium Doktoranckiego. Z jego klasy wyszło kilka pokoleń wiolonczelistów, którzy dziś są artystami instytucji muzycznych i nauczycielami, łącznie 75 dyplomów magisterskich – w tym 15 z wyróżnieniem. We wszystkich orkiestrach Polski Północnej, od Olsztyna po Szczecin grają jego uczniowie i absolwenci często jako koncertmistrzowie grup wiolonczel. Jako jeden z uznanych metodyków gry na wiolonczeli i prowadzenia zespołów kameralnych jest zapraszany do wygłaszania wykładów, prowadzenia seminariów i kursów mistrzowskich (Olsztyn, Białystok, Warszawa, Wałbrzych, Gdańsk, Słupsk, Koszalin oraz Niemcy, Szwajcaria, Grecja, Finlandia, Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Chile, Peru, Tajlandia). Był promotorem i recenzentem doktoratów, habilitacji oraz postępowań o nadanie tytułów profesorskich, był członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego.

Brał udział w pracach jury międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych – kameralnych i wiolonczelowych m.in. w Gdańsku, Sztokholmie, Hamburgu. Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Ústí nad Orlici, Smorgoniach.

Jego aktywność koncertowa jest ściśle powiązana z osobą wybitnej pianistki prof. Anny Prabuckiej-Firlej. Razem w duecie, trio i innych formacjach wykonali kilkaset koncertów w większości ośrodków muzycznych w Polsce, wielu krajach Europy (Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia, Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Austria) oraz Chile, Peru, Tajlandii i Iranie.

W roku 1977 wraz z pianistką Anną Prabucką-Firlej i klarnecistą Markiem Schillerem założyli Trio Gdańskie, aktywnie działające po dzień dzisiejszy, od kilkunastu lat ze skrzypkiem Pawłem Kuklińskim. Zespół brał udział w renomowanych festiwalach muzycznych, m.in. w Helsinkach, Salonikach, Plovdiv, Sofii, Varnie, Teheranie, na Helgoland, w Poznaniu, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu i Wrocławiu. Dokonał nagrań radiowych i telewizyjnych, nagrał 4 płyty CD.

Prof. Krzysztof Sperski jest naukowcem, którego poszukiwania zapomnianych dzieł polskiej literatury wiolonczelowej i kameralnej zaowocowały prawykonaniami i pracami redakcyjnymi dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie i wydawnictwa Eufonium w Gdyni (łącznie ponad 50 pozycji). Jest autorem publikacji i artykułów m.in. w Zeszytach Naukowych i Pracach Specjalnych Wydawnictw Akademii Muzycznych w Gdańsku i Warszawie.

Jest organizatorem cyklu koncertowego „Czwartkowe Wieczory Muzyczne” w Dworku Sierakowskich w Sopocie, których od 1974 r. do dziś odbyło się ponad 2400, a występowali w nich najwybitniejsi artyści polscy, wielu zagranicznych, utalentowani studenci i uczniowie. Także jego dziełem są „Koncerty na Zamku w Bytowie” odbywające się regularnie od 1982 r. oraz „Letnie Koncerty Organowe i Kameralne” w Kolegiacie w Kartuzach od 1983 r.

Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Polonia Restituta, Medal Gloria Artis (brązowy i srebrny), Medal za Długoletnią Służbę (złoty), Medal Księcia Mściwoja, Sopocka Muza, Medal SPAM za Zasługi dla Muzyki Polskiej.


Anna Prabucka-Firlej jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Krystyny Jastrzębskiej, dyplom magisterski uzyskała w 1974 roku. Tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymała w 1994 roku. W latach 2003–2020 pełniła funkcję Kierownika Katedry Kameralistyki. W latach 1985–2005 była zapraszana jako akompaniator i wykładowca na Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Weimarze, Bad Sobernheim (Niemcy), Kozani (Grecja). Towarzyszyła największym artystom współczesnego świata muzycznego jak m.in: Siegfried Palm, Eduard Melkus, Thomas Zehetmair, Peter Damm, Maria Czajkowska, William Bennett. Jej bogata działalność artystyczna obejmuje występy solowe (w recitalach i koncertach symfonicznych) oraz kameralne, w ośrodkach muzycznych w kraju, większości państw Europy, a także w Chile, Peru, Iranie i Tajlandii. Jest członkiem Tria Gdańskiego, z którym brała udział w wielu znaczących festiwalach muzycznych. Godnym szczególnego podkreślenia jest fakt, że w programach swoich koncertów zawsze umieszcza dzieła kompozytorów polskich, w tym gdańskich jak m.in.: W. Walentynowicz, H. H. Jabłoński, E. Głowski, K. Olczak, C. Paciorek, M. Czerniewicz. W bieżącym roku wyszła jej płyta CD „Polskie Tria Romantyczne – Chopin, Sowiński” ze światową premierą dzieła tego drugiego kompozytora.

Wielokrotnie nagradzana za wyróżniający akompaniament w konkursach krajowych i międzynarodowych. Prowadziła kursy mistrzowskie, seminaria i wykłady w Szwajcarii, Niemczech, Finlandii, Grecji, Litwie, Łotwie, Estonii, Białorusi, Rosji, Chile, Peru, Tajlandii oraz w Polsce. Zapraszana jako juror licznych konkursów i przesłuchań krajowych i zagranicznych. Jest promotorem 10 doktoratów oraz recenzentem (ponad 40) przewodów artystycznych, doktoratów i habilitacji oraz postępowań do tytułu profesora sztuk muzycznych. Jej studenci i uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia (przeszło 230) w konkursach kameralnych m.in. w Paryżu, Rzymie, Oslo, Sztokholmie, Illzach, Wilnie, Druskiennikach, Vallberg, Pörtschach, Smorgoniach, Kałudze, Kijowie, Jeseniku, Nowym Jorku, Płowdiw, Monaco, a także w Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Białymstoku oraz wielu innych.

Jest inicjatorem i organizatorem dwóch konkursów – Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku (od 1997 odbyło się 9 edycji), Makroregionalnych Spotkań Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II st. w Gdańsku (14 edycji) oraz Międzynarodowych Festiwali Duetów Fortepianowych (Gdańsk, 2014, 2016, 2019) i Ogólnopolskich Sesji artystyczno-naukowych „Z zapomnianych kart polskiej kameralistyki”. Odznaczono ją Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, medalami: Za Długoletnią Służbę (złoty), Komisji Edukacji Narodowej i Gloria Artis oraz Krzyżem Kawalerskim „Polonia Restituta”.


Paula Preuss w 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie skrzypiec prof. dr hab. Krystyny Jureckiej oraz klasie kameralistyki prof. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, równolegle rozwijając z powodzeniem karierę solową, kameralną i pracę pedagogiczną. Od 2015 roku pełni funkcję koncertmistrzyni Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. W 2017 roku obroniła tytuł Doktora Sztuk Muzycznych a w 2019 roku wygrała konkurs na stanowisko adiunkta Akademii Muzycznej w Gdańsku, przez cały czas pracując w Katedrze Instrumentów Smyczkowych oraz Katedrze Kameralistyki.

Koncertowała w Polsce, Niemczech, na Litwie, Białorusi, w Turcji, Francji, Czechach, Estonii, Bułgarii oraz Islandii. Występowała jako solistka z takimi orkiestrami jak: Polska Filharmonia Bałtycka, Polska Filharmonia Kameralna, Elbląska Orkiestra Kameralna, Pomorska Filharmonia Młodych, Akademicka Orkiestra Symfoniczna, Akademicka Orkiestra Kameralna, pracując z dyrygentami jak m.in: Wojciech Rajski, Marek Moś, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Mihail Katev, Janusz Przybylski, Elżbieta Wiesztordt, Monika Cybulska, Robert Kabara, Bogdan Olędzki, Sylwia Janiak, Ariel Ludwiczak, Michał Krężlewski, Tadeusz Żmijewski, Tomasz Tomaszewski, Piotr Staniszewski.

Jest laureatką prestiżowych konkursów skrzypcowych w Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Łodzi. W 2007 r. otrzymała nagrodę specjalną – skrzypce z pracowni Andrzeja Kalaty na II Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Gdańsku. Brała udział w XIV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego, który odbył się w Poznaniu, w październiku 2011 roku.

Jeszcze w latach nauki w gdańskim Liceum Muzycznym kameralistyka miała szczególne miejsce w jej sercu. Z wewnętrznej potrzeby założyła kwartet smyczkowy, który na jej usilną prośbę wzięła pod swoją opiekę pianistka – prof. Anna Prabucka-Firlej. Współpraca układała się znakomicie, skoro już po roku kwartet zdobył konkursowe laury: II nagrodę w VII Makroregionalnych Spotkaniach Zespołów Kameralnych w Gdańsku, a także I nagrodę w XXX Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych we Wrocławiu. Współpraca z tym pedagogiem w różnych formacjach kameralnych trwała podczas studiów i po ukończeniu Akademii co przyniosło szereg kolejnych sukcesów. W 2008 r. zajęła III miejsce na V Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku, grając w trio fortepianowym. W 2013 roku wraz z kwartetem fortepianowym AKME – Karol Sienkiewicz – altówka, Maria Wiśniewska – wiolonczela, Ewa Sarwińska – fortepian, zajęła I miejsce na X Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych im. M. K. Ogińskiego w Smorgoniach (Białoruś), w 2014 również z Kwartetem AKME, zajęła I miejsce, złoty medal i otrzymała nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu Johannesa Brahmsa na I Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Plovdiv (Bułgaria).

Uczestniczyła w Kursach Muzycznych w Łańcucie, Bałoszycach, Jadwisinie, Gdańsku, Kudowie Zdroju, Bagneres de Bigorre, gdzie doskonaliła swoje umiejętności pod kierunkiem znamienitych pedagogów jak: Maxim Vengerov, Zakhar Bron, Wanda Wiłkomirska, Michael Vaiman, Yair Kless, Siergiej Stadler, Marianne Piketty, Konstanty Andrzej Kulka.

Była stypendystką Prezydenta Miasta Gdańska oraz „Agrafki muzycznej”. W latach 2009 2011 oraz 2014-2015 była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki programowi stypendialnemu Erasmus studiowała w Conservatoire National Superieur de Musique et de Dans w Lyonie we Francji, w klasie prof. Marianne Piketty.


Jan Lewandowski ukończył z wyróżnieniami Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gdańsku w klasie mgr Jadwigi Ewald oraz Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie wiolonczeli prof. dr hab. Marcina Zdunika oraz kameralistyki prof. dr hab. Anny Prabuckiej-Firlej. Po uzyskaniu dyplomu, w październiku 2019 roku, rozpoczął pracę pedagogiczną w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jest również liderem wiolonczel orkiestry kameralnej Polish Soloists złożonej z najwybitniejszych muzyków młodego pokolenia.

Jan Lewandowski odnosił sukcesy na międzynarodowych i krajowych konkursach muzycznych – zarówno solowych jak m.in. III nagroda, a także obie nagrody pozaregulaminowe (Nagroda Orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej za najlepszy występ w finale oraz Nagroda za największą osobowość artystyczną) na X Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, półfinalista na X Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, Złota Nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Svirel 2017” w Nova Gorica (Słowenia), I nagroda na XII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie, jak i kameralnych: Grand Prix w XII Makroregionalnych Spotkaniach Zespołów Kameralnych w Gdańsku, I miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach CEA w Warszawie, II nagroda w Międzynarodowym Konkursie im. M. K. Ogińskiego w Smorgoniach na Białorusi, I nagroda w Konkursie Wiolonczelowym w Ełku w kategorii zespołów kameralnych, Wyróżnienie w Konkursie im. Schuberta w Ruse (Bułgaria), Grand Prix na IV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „With Music Through Europe” w Wilnie (Litwa), I nagroda na Turnieju Kameralnym w Trzech Odsłonach w Bydgoszczy.

Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci, dwukrotnie laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Tczewa, Stypendium Kulturalngo Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin”, a także był wielokrotnym stypendystą Rektora gdańskiej Akademii Muzycznej.

Doskonalił swoje umiejętności na kursach mistrzowskich i warsztatach, które prowadzili: prof. prof. Kazimierz Michalik, Andrzej Bauer, Julius Berger, Roman Jabłoński, Stanisław Firlej, Tomasz Strahl, Andrzej Orkisz, dr hab. Dominik Połoński oraz dr Bartosz Koziak.

Jako solista współpracował z dyrygentami jak: Zygmunt Rychert, George Tchitchinadze, Adi Bar, Sławomir Chrzanowski oraz Szymon Morus. Występował na różnych scenach i salach koncertowych w Polsce, m.in.: na Zamku Królewskim, Filharmonii Narodowej, Tetrze Wielkim, Pałacu Wilanowskim w Warszawie, Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, na Zamku w Łańcucie, Pałacu Kultury w Dąbrowie Górniczej, Willi Atma w Zakopanem, a także w Austrii, Włoszech, Bułgarii, Słowenii, Ukrainie, na Litwie oraz na Białorusi.

Gra na instrumencie wykonanym przez Wojciecha Topę.

Projekt logo Olga Pasamonik Realizacja strony Mateusz Piechnat