Patron

Profesor zwyczajny dr hab. Stanisław Liszewski (1940-2016)

STANISŁAW LISZEWSKI

Profesor Stanisław Liszewski był rodowitym łodzianinem. Jako absolwent  IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi rozpoczął studia geograficzne na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył w 1963 roku otrzymując tytuł  magistra w specjalności geografia ekonomiczna. Dalsza droga naukowa Profesora związana była także z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie w 1987 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk geograficznych.

Znaczącą część swoich badań naukowych Profesor Stanisław Liszewski realizował na obszarze Łodzi. Efektem tych badań jest kilkadziesiąt oryginalnych prac, które dotyczą rodzinnego miasta oraz regionu i zostały opublikowane w różnych językach. Opisał, zdiagnozował i sklasyfikował przestrzeń turystyczną miasta opracowując także strategię rozwoju turystyki w Łodzi. Za jego sprawą powstał zarys monografii województwa łódzkiego i miasta, a także pierwszy tego typu w Polsce atlas miasta (Atlas miasta Łodzi 2002).

Profesor Stanisław Liszewski założył Zakład Geografii Miast i Turyzmu, którym kierował, a następnie Katedrę i Instytut o tej samej nazwie. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, a także prorektorem oraz przez dwie kadencje rektorem Uniwersytetu Łódzkiego (1996 – 2002).  W tym samym czasie został wybrany i pełnił funkcję  Przewodniczącego Konferencji Rektorów Państwowych Szkół Wyższych Łodzi. Podczas jego rektoratu wybudowano i wyremontowano 31 obiektów uniwersyteckich, dając podstawę rozwoju kampusu Uniwersytetu Łódzkiego. W 1996 roku doprowadził do podpisania umowy między władzami Łodzi, Konferencją Rektorów, łódzkim Oddziałem PAN i Łódzkim Towarzystwem Naukowym, w efekcie której utworzono Radę ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Prezydencie Miasta.

W 1991 roku Łódzkie Towarzystwo Naukowe wybrało Profesora Stanisława Liszewskiego swoim prezesem. Funkcję tę pełnił do końca 2015 r. Obok tradycyjnej działalności Towarzystwa Profesor zainicjował kilka nowych aktywności, jak np. od 2000 roku organizację Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, a także powstanie programu nauczania o Łodzi i regionie łódzkim. Wydane zostały cztery podręczniki do edukacji regionalnej w szkołach – podstawowej, gimnazjum i liceum, a także w przedszkolu. Profesor promował za sprawą Łódzkiego Towarzystwa Naukowego książki dotyczące Łodzi, a także organizował zebrania i debaty na temat rozwoju Łodzi z udziałem prezydentów miasta i ministrów.

Wielość odznaczeń państwowych – jak Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, po wyróżnienia uniwersyteckie (2011 doctor honoris causa PŁ; 2013 doctor honoris causa Uniwersytetu w Preszowie) oraz  ministerialne dowodzą jak niezwykłą i ważną był osobowością w świecie nauki polskiej. Był także znaczącą postacią dla Łodzi akademickiej i dla popularyzacji rodzinnego miasta i regionu. Rada Miejska dwukrotnie, w uznaniu zasług dla jego aktywności na rzecz Miasta i łodzian, wyróżniła Profesora Stanisława Liszewskiego Nagrodą Miasta Łodzi, a w roku 2013 przyznała mu godność najwyższą – Honorowe Obywatelstwo Miasta Łodzi.

Profesor Stanisław Liszewski, wybitny polski geograf i uczony, twórca inspirujących koncepcji i programów naukowych, nauczyciel i wychowawca kilku pokoleń studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, współtwórca życia naukowego w Polsce, kształtujący w istotny sposób współczesne oblicze polskiej geografii, osoba pełniąca znaczące funkcje w macierzystej Uczelni i środowisku polskich geografów akademickich,  organizator i kierownik zespołów badawczych i akademickich jednostek organizacyjnych, redaktor i autor wielu prac naukowych, które weszły do kanonu nauk geograficznych, społecznik i entuzjasta Łodzi zmarł 23 kwietnia 2016 roku w rodzinnym mieście.

Anna Liszewska

Projekt logo Olga Pasamonik Realizacja strony Mateusz Piechnat