O fundacji

Fundacja im. Stanisława Liszewskiego powstała z inicjatywy dwóch pianistek związanych z Akademią Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi: Hanny Holeksy i Anny Liszewskiej. Pomysł założenia organizacji zrodził się z potrzeby stworzenia niezależnej instytucji promującej, wspierającej i prezentującej dorobek twórczy i dokonania artystyczne oraz naukowe środowisk akademickich związanych z Łodzią i regionem łódzkim. Fundacja swoje cele statutowe wiąże z pracą na rzecz rozwoju, upowszechniania i integracji sztuki i nauki kontynuując nurt społecznej działalności jej patrona.

Cele działania

 1. Rozwój kultury, oświaty i edukacji
 2. Wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu kultury, sztuki i edukacji
 3. Wspieranie karier młodzieży szczególnie uzdolnionej
 4. Propagowanie kultury polskiej poza granicami na arenie międzynarodowej
 5. Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym

Zarząd

 • Anna Liszewska (prezes)
 • Hanna Krystyna Holeksa
 • Wadim Wróblewski

Rada Fundacji

 • Agnieszka Liszewska
 • Aleksandra Łucja Bęben
 • Cezary Feliks Pawlak
Zarząd i Rada Fundacji im. Stanisława Liszewskiego (fot. Piotr Hruszwicki)
Projekt logo Olga Pasamonik Realizacja strony Mateusz Piechnat