O Fundacji

Fundacja im. Stanisława Liszewskiego powstała z inicjatywy dwóch pianistek związanych z Akademią Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi: Hanny Holeksy i Anny Liszewskiej. Pomysł założenia organizacji zrodził się z potrzeby stworzenia niezależnej instytucji promującej, wspierającej i prezentującej dorobek twórczy i dokonania artystyczne oraz naukowe środowisk akademickich związanych z Łodzią i regionem łódzkim. Fundacja swoje cele statutowe wiąże z pracą na rzecz rozwoju, upowszechniania i integracji sztuki i nauki kontynuując nurt społecznej działalności jej patrona.

Cele działania

  1. Rozwój kultury, oświaty i edukacji
  2. Wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu kultury, sztuki i edukacji
  3. Wspieranie karier młodzieży szczególnie uzdolnionej
  4. Propagowanie kultury polskiej poza granicami na arenie międzynarodowej
  5. Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym

Zarząd

Rada Fundacji

  • Agnieszka Liszewska
  • Aleksandra Łucja Bęben
  • Cezary Feliks Pawlak
Zarząd i Rada Fundacji im. Stanisława Liszewskiego (fot. Piotr Hruszwicki)
Projekt logo Olga Pasamonik Realizacja strony Mateusz Piechnat