Liryka wokalna łódzkich kompozytorów – koncert z cyklu Muzyka Łodzi

W ramach majowego koncertu z cyklu „Muzyka Łodzi” zabrzmią pieśni łódzkich kompozytorów: Jerzego Bauera, Sławomira Kaczorowskiego, Karola Mroszczyka i Henryka Czyża. Patrycja Krzeszowska-Kubit (sopran), Ziemowit Wojtczak (baryton) i Anna Liszewska (fortepian) wystąpią w sobotę 27 maja 2023 roku w Muzeum Miasta Łodzi, początek koncertu o godz. 16.30, bilety w cenie: 18 zł (bilet normalny), 12 zł (bilet ulgowy). Prowadzenie koncertu: Aleksandra Bęben.

Program:

Jerzy Bauer (*1936) – pieśni wybrane:
Pstrąg Pana Schuberta, Mogiłka
Patrycja Krzeszowska-Kubit – sopran, Anna Liszewska – fortepian

Sławomir Kaczorowski (*1956) – cykl pieśni na baryton i fortepian Polskie pejzaże:
W cichej dolinie, W ogrodzie, Ulewa, Jesienne lasy
Ziemowit Wojtczak – baryton, Anna Liszewska – fortepian

Karol Mroszczyk (1905-1976) – pieśni wybrane:
Jarzębina, Odlatujące żurawie, Kołysanka, Erotyk, Tanecznice
Patrycja Krzeszowska-Kubit – sopran, Anna Liszewska – fortepian

Henryk Czyż (1923-2003) – cykl Trzy pieśni żartobliwe:
Kochankowie, Omyłka, Nieboszczyk Jim
Ziemowit Wojtczak – baryton, Anna Liszewska – fortepian

Henryk Czyż (1923-2003) – cykl pieśni Pożegnania:
Kochałem Panią…, Na wzgórzach Gruzji, Ostatni raz
Ziemowit Wojtczak – baryton, Anna Liszewska – fortepian

Patrycja Krzeszowska-Kubit, fot. Joanna Miklaszewska

Patrycja Krzeszowska-Kubit – sopran, absolwentka Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Grażyny Krajewskiej-Ambroziak. Bezpośrednio po ukończeniu studiów została zatrudniona w macierzystej Uczelni, gdzie pracuje do dziś, prowadząc klasę śpiewu solowego, obecnie na stanowisku adiunkta. W 2011 roku uzyskała stopień doktora sztuki, a w 2019 roku stopień doktora habilitowanego.
W kwietniu 2006 roku zadebiutowała partią Romildy z opery G. F. Haendla – Xerxes, w studenckim przedstawieniu wystawionym na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi. Od września 2007 roku jest solistką Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie obecnie występuje, między innymi, jako: Hrabina w operze Wesela Figara W. A. Mozarta, Hanna w operze Straszny dwór S. Moniuszki, Micaela w operze Carmen G. Bizeta, Liu w operze Turandot G. Pucciniego, Stella w operze Tramwaj zwany pożądaniem A. Previna, Arsena w operetce Baron Cygański J. Straussa, Eliza z musicalu My fair Lady F. Loewego. Występowała w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Operze Nova w Bydgoszczy, czy Operze Wrocławskiej. W 2015 roku zadebiutowała na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej w ramach trzeciej edycji Projektu „P”, kreując Postać Jacke Kennedy w operze kameralnej Requiem dla Ikony K. Głowickiej. W marcu 2018 r. brała udział we wznowieniu opery Goplana W. Żeleńskiego kreując partię Aliny w TWON w Warszawie. W grudniu 2016 roku wystąpiła w Teatrze Wielkim w Łodzi w partii Białej Księżniczki w prapremierze światowej opery A. Tansmana – Złote Runo, w ramach Tansman Fesival. Wydarzenie to zostało nominowane do prestiżowej nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. 3 października 2016 roku została uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego, za całokształt działalności. Była również stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej repertuar obejmuje nie tylko liczne arie operowe i operetkowe, ale również utwory muzyki oratoryjno-kantatowej oraz lirykę wokalną.

Ziemowit Wojtczak

Ziemowit Wojtczak – baryton, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie śpiewu prof. Haliny Romanowskiej. Solista Teatru Muzycznego w Łodzi w latach 1991–2011. Śpiewał nie tylko na scenie łódzkiej, ale także w całej Polsce występując na scenie ponad 1000 razy. Wraz z zespołem teatru występował także w Niemczech, Austrii, Belgii, Danii, Szwajcarii, Luxemburgu, Francji oraz we Włoszech. Łącznie poza granicami kraju wystąpił blisko 400 razy w ponad 140 miastach Europy.
Od 1992 roku jest zatrudniony w Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale Wokalno-Aktorskim gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego. Przez wiele lat był opiekunem Koła Naukowego Wokalistów, przez 14 lat był członkiem Senatu Uczelni, a także promotorem i recenzentem wielu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich oraz recenzentem w licznych przewodach doktorskich i habilitacyjnych. W roku 2006 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki. W roku 2014 uzyskał tytuł profesora sztuk muzycznych. W latach 2016–2020 pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora ds. rozwoju. W roku 2019 został odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Specjalizuje się także w wykonawstwie pieśni artystycznej. Z repertuarem pieśniarskim wydał już m.in. kilka albumów CD oraz dokonał licznych nagrań archiwalnych. Jest autorem książki Wieczory z liryką wokalną oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny wokalistyki. Przez dziesięć lat (2002–2012) był także stałym współpracownikiem pisma „Muzyka21”, będąc autorem ponad stu recenzji płytowych i kilkunastu artykułów popularnonaukowych.

Anna Liszewska, fot. Piotr Hruszwicki

Anna Liszewska – pianistka, kameralistka, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1995) w klasie fortepianu prof. Lidii Kozubek. W 1998 roku w tej samej uczelni ukończyła dwuletnie, podyplomowe studia kameralne pod kierunkiem prof. Barbary Halskiej. W latach 1998-1999 współpracowała z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, z którą brała udział w licznych koncertach krajowych oraz nagraniach, a także w tournée zespołu w Niemczech . Jako solistka występowała m.in. z Orkiestrą Kameralną Polish Camerata pod dyrekcją Marka Głowackiego, jako kameralistka występuje zarówno z wokalistami jak i instrumentalistami w recitalach wypełnionych różnorodnym stylistycznie repertuarem. Wielokrotnie towarzyszyła jako pianista akompaniujący śpiewakom podczas konkursów wokalnych, zarówno pieśniarskich jak i operowych a także letnich Kursów Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu.
Od 1999 roku jest związana z łódzką Akademią Muzyczną, gdzie do 2010 roku pracowała jako wykładowca akompaniując na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasach wokalnych m.in.: prof. Delfiny Ambroziak, prof. Urszuli Kryger, prof. Zdzisława Krzywickiego, prof. Piotra Micińskiego, prof. Leonarda Andrzeja Mroza, prof. Ziemowita Wojtczaka i prof. Włodzimierza Zalewskiego, a także na Wydziale Instrumentalnym w klasie altówki prof. Zbigniewa Friemana, wiolonczeli prof. Agaty Jareckiej i fletu prof. Antoniego Wierzbińskiego oraz dr hab. Eweliny Zawiślak. Od roku 2010 prowadzi samodzielne zajęcia z kameralistyki fortepianowej w Instytucie Muzyki Kameralnej.
Jej zamiłowaniem jest muzyka kompozytorów słowiańskich, z którą związana jest także obecna działalność artystyczna i wydawnictwa fonograficzne: pierwsza monograficzna płyta zatytułowana Entuzjasta nagrana wspólnie ze śpiewakiem Piotrem Hruszwickim w 2013 r. zawiera wybrane pieśni, ballady i utwory fortepianowe Stanisława Moniuszki. Kolejne płyty to F. X. Mozart. Utwory kameralne DUX 1317 ze wszystkimi duetami instrumentalnymi z fortepianem najmłodszego syna W. A. Mozarta zwanego „Mozartem lwowskim” oraz wydane w 2017 r. nagrania utworów fortepianowych na cztery ręce polskich kompozytorów zrealizowane w duecie z Agatą Górską-Kołodziejską Zapomniana polska muzyka fortepianowa na cztery ręce DUX 1433. W 2018 r. ukazała się płyta, na której znajdują się Krakowiaki op. 7, Mazury op. 38 i Polonezy op. 42 Zygmunt Noskowski. Piano Works 4 AP 0415 zarejestrowana w duecie z Anną Mikolon. Pianistki wspólnie zrealizowały także nagranie 5 Walcy op. 28 na fortepian na cztery ręce Jerzego Gablenza znajdujące się na płycie Jerzy Gablenz. Piano and Chamber Works AP 0412. W 2018 r. ukazała się jej płyta z nagraniem interpretacji solowych utworów fortepianowych F. X. Mozarta F. X. Mozart .Utwory fortepianowe DUX 1441. W roku 2021 wraz z pianistką Hanną Holeksa dokonała także rejestracji audiowizualnej prawykonania dwóch koncertów na dwa fortepiany solo Witolda Friemana, a obecnie współpracuje w duecie fortepianowym Bacewicz Piano Duo, realizując projekt Zapomniana romantyczna polska muzyka fortepianowa na 4 ręce w ramach stypendium twórczego MKiDN na rok 2023.

Projekt logo Olga Pasamonik Realizacja strony Mateusz Piechnat