Roman Ryterband – zapomniany kompozytor z Łodzi Koncert z cyklu „Muzyka Łodzi”Muzeum Miasta Łodzi, 26 listopada 2022, godz. 16.30

Wydarzenie mające na celu prezentację sylwetki i twórczości urodzonego w Łodzi kompozytora i pianisty pochodzenia polsko-żydowskiego Romana Ryterbanda, którego powojenne losy zawiodły do USA, gdzie spędził resztę życia czynnie działając jako pedagog, pianista i kompozytor kameralnej muzyki klasycznej i popularnej. Zarys biografii kompozytora i słowo o jego muzyce przedstawi Aleksandra Bęben.

PROGRAM:

Roman Ryterband (1914-1979):– Nokturn Sen o Granadzie (A Dream of Grenada)

– Tańce z Suity polskiej (Suite Polonaise):PolonezKujawiak

Marcin Kawczyński – fortepian

– Trzy pieśni żydowskie (Three Hebrew Songs)

– Zapomnieć ten żal (Forget this Grief)– Kołysanka z cyklu Dwóch pieśni amerykańskich (Two American Songs: Lullaby)

– Slavonic Romance

Patrycja Krzeszowska-Kubit – sopran, Marcin Kawczyński – fortepian

– Dwa fragmenty z baletu Tableaux of Laguna:Eucalyptus Giants on Catalina StreetInterlude at Sea

Marcin Kawczyński – fortepian

– Trzy ballady hebrajskie (Trois Ballades hébraïques)– Z polskich niw (Songs of the Plains of Poland)

Ludwika Maja Tomaszewska-Klimek – skrzypce, Marcin Kawczyński – fortepian.

Marcin Kawczyński

MARCIN KAWCZYŃSKI jest absolwentem Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie fortepianu prof. Anny Wesołowskiej-Firlej (studia magisterskie i doktoranckie). Studia kameralne ukończył w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach pod kierunkiem prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej. Uzupełniał wykształcenie w zakresie liryki wokalnej w ramach stażu artystycznego pod kierunkiem prof. Tomasza Herbuta w Akademii Muzycznej w Łodzi. Ponadto ukończył w AM w Katowicach studia w zakresie strojenia i korekcji fortepianów pod kierunkiem Sebastiana Grimy i Petera Salisbury’ego. Jako solista występował z: Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, Legnicką Orkiestrą Symfoniczną, Radomską Orkiestrą Kameralną oraz Orkiestrą Kameralną „Polish Camerata”, a jako kameralista m.in. z Patrycją Krzeszowską-Kubit oraz Hanną Holeksą, a także z poznańskim Wieniawski Kwartet oraz Jakubem Waszczeniukiem w koncertach kameralnych w: Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej oraz w siedzibie orkiestry SinfoniaVarsovia. Akompaniował instrumentalistom podczas konkursów m.in. w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Kaliszu i Pradze (Pražské jaro 2010) uzyskując wyróżnienia dla najlepszego pianisty. Był także pianistą Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Radomiu oraz V Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej w Nysie, gdzie akompaniował w klasach: prof. Jadwigi Ewald, Prof. Roberto Traininiego, prof. Micka Stirlinga, prof. Justusa Grimma, prof. Denisa Severina oraz Arkadiusza Dobrowolskiego. Doskonalił swoją grę podczas kursów mistrzowskich pod kierunkiem takich artystów i pedagogów, jak prof. Paweł Giliłow, prof. Andrzej Jasiński, prof. Aleksiej Orłowiecki oraz prof. Udo Reinemann. Jest związany z Akademią Muzyczną w Łodzi gdzie rozpoczął pracę w 2002 r. jako asystent w katedrze Kameralistyki a także jako akompaniator na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Od roku 2019 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzyki Kameralnej macierzystej Uczelni. Przez 12 lat pracował także jako nauczyciel w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia. W 2017 roku nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Łodzi ukazał się płyta CD: „Karol Mroszczyk – pieśni” zarejestrowana wraz z Patrycją Krzeszowską-Kubit. Równolegle działa jako technik – stroiciel, współpracując m.in. z Yamaha Music Europe, oddział w Polsce, salonem pianin i fortepianów „Pasja”, a także pracując w szkołach muzycznych województw: mazowieckiego, łódzkiego oraz śląskiego. W bieżącym roku, z wynikiem bardzo dobrym ukończył szkolenie Yamaha Upright Piano Essential Course w Rellingen. Jest także członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów a także Związku Europejskich Stowarzyszeń Stroicieli i Techników Fortepianu – Europiano.

Patrycja Krzeszowska – Kubit

PATRYCJA KRZESZOWSKA-KUBIT: absolwentka Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Grażyny Krajewskiej-Ambroziak. Bezpośrednio po ukończeniu studiów została zatrudniona w macierzystej Uczelni, gdzie pracuje do dziś, prowadząc klasę śpiewu solowego, obecnie n astanowisku adiunkta. W 2011 roku uzyskała stopień doktora sztuki, a w 2019 roku stopień doktora habilitowanego. W kwietniu 2006 roku zadebiutowała partią Romildy z opery G. F. Haendla „Xerxes”, w studenckim przedstawieniu wystawionym na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi. Od września 2007 roku jest solistką Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie obecnie występuje, między innymi, jako: Hrabina w operze „Wesela Figara” W. A. Mozarta, Hanna w operze „Straszny dwór” S. Moniuszki, Micaela w operze „Carmen” G. Bizeta, Liu w operze „Turandot” G. Pucciniego, Stella w operze „Tramwaj zwany pożądaniem” A. Previna, Arsena w operetce „Baron Cygański” J. Straussa, Eliza z musicalu „My Fair Lady” F. Loewego. Występowała w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Operze Nova w Bydgoszczy, czy Operze Wrocławskiej. W 2015 roku zadebiutowała na deskach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w ramach trzeciej edycji Projektu „P”, kreując postać Jacke Kennedy w operze kameralnej „Requiem dla Ikony” K. Głowickiej. W marcu 2018 r. brała udział we wznowieniu opery Goplana W. Żeleńskiego kreując partię Aliny w TWON w Warszawie.W grudniu 2016 roku wystąpiła w Teatrze Wielkim w Łodzi w partii Białej Księżniczki w prapremierze światowej opery A. Tansmana „Złote Runo”, w ramach Tansman Festival (wydarzenie to zostało nominowane do prestiżowej nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej). 3 października 2016 roku została uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego za całokształt działalności. Była również stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej repertuar obejmuje nie tylko liczne arie operowe i operetkowe, ale również utwory muzyki oratoryjno-kantatowej oraz lirykę wokalną.

Ludwika Maja Tomaszewska – Klimek

LUDWIKA MAJA TOMASZEWSKA-KLIMEK: skrzypaczka, solistka i kameralistka, pedagog. Koncertmistrz Orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi. Absolwentka Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W roku 2004 otrzymała dyplom z wyróżnieniem w klasie skrzypiec prof. Iwony Wojciechowskiej (do września 2002 roku kształciła się w klasie prof. Zenona Płoszaja). Po studiach rozpoczęła pracę jako asystentka w macierzystej uczelni. Brała udział w licznych kursach mistrzowskich, prowadzonych przez tak wybitnych artystów, jak: Wanda Wiłkomirska, Marina Jaszwili, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Węgrzyn. W roku 2012 uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych. Obecnie jest adiunktem klasy skrzypiec. Jest laureatką konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in.: III nagroda na XVII International Music Competition ‘Pacem In Terris’ w Bayreuth (Niemcy, 2004); IV nagroda na Międzynarodowym Konkursie Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana w Łodzi (2002). W 2006 roku uczestniczyła w III etapie Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, na którym otrzymała nagrodę Wandy Wiłkomirskiej za najlepsze wykonanie utworu K. Szymanowskiego. Na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi zdobyła I nagrodę oraz Grand Prix w kategorii tria fortepianowego, a także II nagrodę w kategorii kwartetu smyczkowego oraz dwie nagrody specjalne (2004). W roku 2004 została stypendystką Ministra Kultury, a w roku 2005 laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury ,,Młoda Polska”. Za całokształt działalności artystycznej otrzymała wyróżnienie ,,Łódzka Eureka 2005” przyznawane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi. Od 2005 roku tworzy Duo Subito wraz z pianistą Łukaszem Kwiatkowskim, z którym w 2007 r.zdobyła V Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kameralnym we Włoszech w Val Tidone, a w 2008 r. II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Weronie. W roku 2010, w Wiedniu, na XVII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym otrzymali Nagrodę Specjalną od Perrenoud Foundation. Koncertuje w kraju i za granicą, zarówno jako solistka jak i kameralistka, m. in.: Nürnberger Symphoniker, Filharmonia Narodowa w Sofii, Filharmonia Bałtycka, Filharmonia Łódzka. Bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach artystyczno-naukowych, prawykonując utwory współczesnych kompozytorów, jak np.: międzynarodowy projekt naukowo-artystyczny „Muzyka Polska dla Europy”, sympozjum naukowo-artystyczne „Spuścizna mistrzów – 100. rocznica urodzin Eduardasa Balsysa i 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki” (Filharmonia Lwowska, 2019), 7. Baltische Woche – Konzert „Neue polnische Musik” (Niemcy, 2019). Jest współzałożycielką i prymariuszką Bacewicz String Quartet, z którym koncertuje w kraju i za granicą, zdobywając uznanie melomanów.

Aleksandra Bęben

ALEKSANDRA BĘBEN: teoretyk muzyki, wykładowca Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, kierownik Instytutu Mediów i Produkcji Muzycznej tej uczelni. Od 2012 roku jest rzecznikiem prasowym Akademii. Jako recenzent muzyczny współpracowała m.in. z łódzką „Gazetą Wyborczą”. Jako prelegent muzyczny prowadzi koncerty w Akademii Muzycznej w Łodzi, w ramach cyklu „Niedziela z muzyką u św. Mateusza”, cyklu „Muzyka Łodzi” w Muzeum Miasta Łodzi, wcześniej również w ramach festiwali „Muzyka Świata” w Pabianicach oraz „Muzyka w Starym Klasztorze” w Łagiewnikach. W latach 2016-2020 współpracowała z Teatrem Wielkim w Łodzi, prowadząc kameralne koncerty z cyklu „Nie tylko opera”. W latach 2008-2022 koordynowała cykl „Wieczorów Muzycznych” w Akademii. Pisze komentarze do płyt nagrywanych przez łódzkich artystów. Jest autorką artykułów poświęconych kulturze muzycznej Łodzi i współautorką leksykonu „Łódzkieśrodowisko kompozytorskie 1945-2000”. Prowadzi badania nad życiem i twórczością kompozytora i pianisty Romana Ryterbanda.

Projekt logo Olga Pasamonik Realizacja strony Mateusz Piechnat